My Board
Sujeverje - Printable Version

+- My Board (https://ljubavnamagija.rs)
+-- Forum: Magija (https://ljubavnamagija.rs/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Sujeverje (https://ljubavnamagija.rs/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Thread: Sujeverje (/showthread.php?tid=19)Sujeverje - Equi - 29-07-2018

Sujeverje

Svaki narod i etnička zajednica u svom ima određene vrste sujeverja i neka od njih preoblikovana su u obeležja savremene kulture.

Sujeverne radnje:

- Kada neko krene iz kuće na ispit ili drugi važan posao, za njime se prosipa voda;

- Kada se sretne odžačar, za koga se inače smatra da donosi sreću, treba na kaputu zavrnuti dugme u krug i po mogućstvu ukrasti mu neku dlaku iz četke;

- Crna mačka donosi nesreću, te ako pređe nekom preko puta, treba se vratiti tj. ne presecati svojim kretanjem put kojim je prošla mačka;

- Mlada treba na sebi da ima i nešto staro i nešto novo;

-Devojka koja prva uhvati bidermajer koji mlada, okrenuta leđima, baca neudatim devojkama, prva će se udati od prisutnih;

- Ujutru prilikom ustajanja iz kreveta treba prvo stati na desnu nogu, inače će tog dana sve ići loše.