My Board
Ezoterija | Ezoterizam - Printable Version

+- My Board (https://ljubavnamagija.rs)
+-- Forum: Magija (https://ljubavnamagija.rs/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Ezoterizam (https://ljubavnamagija.rs/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Thread: Ezoterija | Ezoterizam (/showthread.php?tid=17)Ezoterija | Ezoterizam - omnib - 29-07-2018

Ezoterija potječe iz grčke riječi ezotheo što znači unutarnji. Za ezoterizam možemo reći da je to učenje koje se bavi proučavanjem tajnih nevidljivih svjetova i često je povezano s tajnim oblicima različitih vjerskih učenja.

U drevnoj Grčkoj, Ezoterizam je bila tajna znanost koju su filozofi povjeravali samo malom broju njihovih učenika. Ezoterija je predstavljala tajna učenja o duhovnosti, skrivena od mase i namijenjena samo za posebnoj odabranoj drevnoj Grčkoj eliti.

Cilj Ezoterije kao znanosti je dovesti one koji je proučavaju do metafizičke spoznaje.